Hizmetlerimiz

Yazılım ve Siber Güvenlik

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Sunduğumuz siber güvenlik çözümlerinin yanı sıra, kurumlara verdiğimiz siber güvenlik eğitimleri sayesinde, oluşabilecek güvenlik risklerinin önceden önlenmesini sağlıyor ve herhangi bir tehdit anında neler yapabileceklerini öğrenmeleri için gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Bu sayede bir saldırı söz konusu olduğunda kurumun en az kayıpla kurtulması söz konusu olmaktadır.

Kimlik e Erişim Yönetimi Danışmanlığı

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), organizasyon ile etkileşim halindeki kimlikleri anlayarak doğru erişim haklarının uygulanmasına yardımcı olur. Bu disiplin gün geçtikte karmaşıklaşan teknoloji ortamlarında doğru kişilere, doğru zamanda, doğru nedenlerle, doğru yetkilerin verilmesini sağlar.

Günümüzde organizasyonlar; çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları ekosistemine ek olarak katı regülasyonların da etkisiyle giderek artan bir Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ihtiyacı ile karşı karşıyadır.

BVR Bilişim olarak Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin Strateji, Planlama ve Dizayn ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiştir:

  • Olgunluk Değerlendirmesi
  • Strateji & Yol Haritası Belirlenmesi
  • Mimari & Süreç Tasarımı
  • Rol-Bazlı Erişim Kontrolü’ne Geçiş
  • Tedarikçi Değerlendirme & Seçimi 

Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Danışmanlık Hizmeti

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında kurum çalışanlarının rolü büyüktür. Teknik altyapıda alacağınız pek çok önlem, çalışanların uygun kullanım kurallarını benimsememesi nedeniyle etkinliğini yitirebilir. Oysa çalışanların gündelik çalışma alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler, iş süreçlerine eklenebilecek bazı ayrıntılar kurumsal güvenlik seviyesinin arttırılmasına büyük katkı sağlayabilir. Kurum çapında bilgi güvenliği bilincinin yaratılması, ortak bir risk ve koruma anlayışının benimsenmesi, her çalışanın kendi katkısının önemini anlaması bilgi güvenliğinin sağlanmasında önemli adımları oluşturmaktadır.

Bilgi güvenliğine önem veren, güvenlik standartlarına uyum sağlamaya çalışan tüm şirket ve kurumların (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ITIL, SOME, vs.) belirlenen aralıklarla kullanıcı farkındalık programları düzenlenmesi gerekmektedir.  Bu programların başarıya ulaşması için devamlılığı ve son kullanıcılarda yarattığı etkiler oldukça önemlidir.

BVR Bilişim’in bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili verdiği hizmetler arasında bilgi güvenliği farkındalığı eğitim programı da bulunmaktadır. Bu program, tüm kurum çalışanlarının katılımının hedeflendiği farkındalık yaratma seminerleri ile uzaktan eğitim, görsel tasarımlar, videolar, slogan kullanımı gibi tamamlayıcı diğer aktiviteleri kapsamaktadır.