Hizmetlerimiz

Yazılım ve Siber Güvenlik

KVKK Uyum Hizmetleri

KVKK Uyum Hizmetleri

6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak adreslendi.

Kapsamına baktığımızda çalışan / müşteri bilgilerini işleyen tüm kurumlar Kanun’u uygulamakla yükümlü tutuluyor. Özellikle bankalar ve büyük ölçekli şirketlerin çok sayıda müşteri ve tedarikçiyle çalıştığını düşündüğümüzde veri güvenliğinin temini çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.