Kurumsal

Sahip Olduğumuz Sertifika ve Belgeler

Sahip Olduğumuz Sertifika ve Belgeler

Bunların tek bir amacı olabilir, o da elektromanyetik radyasyon ve zührevi unsurların insan hayatını çok kötü yönde etkilemesidir. Tabi bunlar da zamanla olup bir anda olmadığından kimi insanlar tarafından da göz ardı edilebilmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda son on yıldır bizim gibi EMR ölçüm alanındaki firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.