Site Metinleri

Üyelik Metni

Üyelik Metni

Üyelik Sözleşmesi
 
www.bvrbilisim.com.tr/ Üyelik Sözleşmesi
 
1. Taraflar
 
www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten M.Kemal Mah. Dumlupınar Blv. Mahall Ankara E Blok No: 20 Çankaya / ANKARA adresinde mukim  BVR Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “BVR BİLİŞİM” olarak anılacaktır).
 
www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu
 
İşbu Sözleşme’nin konusu BVR BİLİŞİM’in sahip olduğu internet sitesi www.bvrbilisim.com.tr/ ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 
Üye, www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BVR BİLİŞİM’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
Üye, BVR BİLİŞİM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BVR BİLİŞİM 'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BVR BİLİŞİM 'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
Üye www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 
Üye, www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 
www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BVR BİLİŞİM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BVR BİLİŞİM’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
BVR BİLİŞİM, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BVR BİLİŞİM 'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 
İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BVR BİLİŞİM’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BVR BİLİŞİM’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 
BVR BİLİŞİM 'in her zaman tek taraflı olarak, gerek gördüğünde  üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BVR BİLİŞİM’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesi yazılım ve tasarımı BVR BİLİŞİM mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 
BVR BİLİŞİM tarafından www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 
BVR BİLİŞİM kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. BVR BİLİŞİM, üyenin www.bvrbilisim.com.tr/ internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 
BVR BİLİŞİM’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında BVR BİLİŞİM ve BVR BİLİŞİM ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, BVR BİLİŞİM’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, BVR BİLİŞİM ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, BVR BİLİŞİM ve BVR BİLİŞİM ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, BVR BİLİŞİM ortaklarının  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, BVR BİLİŞİM ve BVR BİLİŞİM ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece BVR BİLİŞİM ve BVR BİLİŞİM ortaklarının  iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve BVR BİLİŞİM ve BVR BİLİŞİM ortaklarının iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini BVR BİLİŞİM’in 0 312 284 66 96 no’lu çağrı merkezini arayarak veya info@bvrbilisim.com.tr adresine e-mail göndererek iletebilir.
 
BVR BİLİŞİM, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BVR BİLİŞİM’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BVR BİLİŞİM ve BVR BİLİŞİM web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 
BVR BİLİŞİM web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye BVR BİLİŞİM web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
BVR BİLİŞİM, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya BVR BİLİŞİM web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
BVR BİLİŞİM, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 
BVR BİLİŞİM, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye dilediği zaman bu bilgilendirmeleri almayacağını beyan ederek bu sistemden çıkış yapabilir.
 
4. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya BVR BİLİŞİM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BVR BİLİŞİM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 
5. İhtilaflerin Halli
 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6. Yürürlük
 
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.